Jdi na obsah Jdi na menu

CERVIKÁLNÍ DYSTONIE

31. 7. 2016

PŘÍČINA

Příčina vzniku této nemoci není dosud známa, jedna se o poruchu v systému tzv. bazálních ganglií (hlubokých mozkových jader) a jejich spojení s centry v mozku, která řídí svaly šíje. Vzniku tohoto onemocnění může předcházet drobný úraz nebo větší psychická zátěž. Nejčastěji postihuje osoby mladšího dospělého či středního věku, ale vzniknout může kdykoliv.

PŘÍZNAKY

Projevuje se mimovolními, nechtěnými pohyby nebo postavením hlavy a šíje. Pacient není schopen udržet hlavu v normálním postavení nebo pouze na omezenou dobu. Často bývá přítomen měnlivý třes hlavy. U některých pacientů může být přítomno i stáčení v horní části trupu – nadzvedání ramene, otáčení trupu apod. Část pacientů vnímá stáčení šíje velmi bolestivě.

Vznik potíží může být postupný nebo i náhlý, obtíže mohou kolísat, v některých případech i načas vymizet, ale poté se znovu objevit. Cervikální dystonie, ač může být vnímána velmi nepříjemně, zpravidla nevede k rozvoji jiných onemocnění nebo ke zkrácení životní perspektivy.

Poměrně často se u tohoto onemocnění objevuje tzv. sensorický trik (geste antagoniste), což znamená, že nemocný může na chvíli ulevit svým obtížím díky dotyku např. v oblasti obličeje, šíje. Efekt však trvá jen po dobu dotyku. Tento příznak je typický pro cervikální dystonii a rozhodně nesvědčí o „psychickém“ původu obtíží.

Mezi základní vyšetření prováděná u této diagnózy patří u všech pacientů mladších 45 let vyloučení tzv. Wilsonovy choroby – poruchy metabolismu mědi. Je nutné provést MRI mozku, oční vyšetření, odběr krve a sběr moči na hladinu mědi. Dále u pacientů mladších cca 30 let se často doplňuje genetické vyšetření, zvláště v případech, kdy má někdo z rodinných příslušníků podobné obtíže.

LÉČBA

Léčbou první volby je u cervikální dystonie lokální aplikace botulotoxinu do svalů zodpovědných za stáčení či třes hlavy a šíje. Zlepšení se objevuje asi po týdnu od aplikace a trvá zpravidla 3 – 4 měsíce, poté je nutné léčbu opakovat. Jedná se o léčbu bezpečnou s minimem nežádoucích účinků. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří potíže s polykáním a nadměrné oslabení svalů šíje. Veškeré nežádoucí účinky však vymizí do několika týdnů po aplikaci Pokud léčba botulotoxinem není ani při úpravě dávek a aplikovaných svalů úspěšná, zkouší se někdy léčba tzv. anticholinergiky nebo benzodiazepiny. U těžkých případů dystonie, které nereagují na výše uvedenou léčbu, se zvažuje chirurgické řešení – tzv. hluboká mozková stimulace. Samozřejmostí je u pacientů s bolestí šíje nebo hlavy léčba léky proti bolesti. Některým pacientům může zlepšit jejich obtíže šetrná rehabilitace nebo akupunktura. 

Děkujeme za spolupráci MUDr. Petře Havránkové, Ph.D.